Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Dobro došli
Pretraživanje registra posrednika
Pretraživanje imenika agenata

Registar posrednika u prometu nekretnina

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, br. 107/07, 144/12, 14/14), Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina. Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08).

U Registar se upisuju podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ( u daljnjem tekstu Ministarstvo ) izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Hrvatska gospodarska komora vrši upis posrednika u prometu nekretnina u Registar na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Brisanje posrednika u prometu nekretnina iz Registra provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju posrednika iz Registra.

Registar sadrži sljedeće podatke:
 1. Registarski broj upisa u Registar
 2. Datum upisa
 3. Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
 4. Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail
 5. Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
 6. Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran
Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

Prilikom promjene dolje navedenih podataka dostavljaju se i preslike:
 • Adresa sjedišta
  • Rješenje Trgovačkog suda o promjeni adrese (trgovačka društva)
  • Obrtnica (obrt)
 • Adresa poslovanja – ugovor o zakupu/najmu/vlasnički list
 • Naziv tvrtke
  • Rješenje Trgovačkog suda o promjeni adrese (trgovačka društva)
  • Obrtnica (obrt)
 • Unos nove poslovnice - ugovor o zakupu/najmu/vlasnički list
 • Promjena prezimena agenta – osobna iskaznica i izvadak iz matice vjenčanih
 • Odjava iz firme – raskid ugovora o radu ili obrazac sa HZMO ili HZZO (prestanak osiguranja)
 • Prijava u firmu – ugovor o radu ili obrazac sa HZMO ili HZZO (početak osiguranja)
Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora
Sektor za trgovinu
Rooseveltov trg 2
e-mail: nekretnine@hgk.hr
tel: 01/4561-664
fax: 01/4561-542

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Registra.

Registar je javan.

Posrednici iz EU koji djelatnost posredovanja obavljaju na teritoriju država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a u Republici Hrvatskoj djelatnost posredovanja u prometu nekretnina žele obavljati privremeno ili povremeno dužni su elektroničkim putem dostaviti prethodnu pisanu izjavu o namjeri obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina Jedinstvenoj kontaktnoj točki koja je uspostavljena pri HGK (više informacija na: http://psc.hr/posredovanje-u-prometu-nekretnina/ ).
Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), Hrvatska gospodarska komora vodi Imenik agenata u prometu nekretnina. Oblik, sadržaj i način vođenja Imenika propisan je Pravilnikom o Imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08).

U Imenik se upisuju podaci o agentima posredovanja u prometu nekretnina kojima je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ( u daljnjem tekstu Ministarstvo ) izdalo rješenje o upisu u Imenik agenata.

Hrvatska gospodarska komora vrši upis u Imenik na temelju rješenja Ministarstva o upisu agenta u Imenik. Brisanje agenta iz Imenika agenata provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju agenta iz Imenika.

Agent je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora
Sektor za trgovinu
Rooseveltov trg 2
e-mail: nekretnine@hgk.hr
tel: 01/4561-664
fax: 01/4561-542

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Imenika.

Imenik je javan.

Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr