Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 0170844
OIB 95423535164
Naziv KONTO IMMOBILIA d.o.o.
Adresa sjedišta Palit 68 51280 RAB HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Palit 68 51280 RAB HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 236/2009
Datum upisa 29.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/510;Ur.br:526-05-01-01/2-09-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 21.04.2009
Telefon 051/724958
Fax 051/724958
E-mail konto.immobilia.doo@ri.t-com.hr
Web www.kontoimmobilia.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
19/2008DumičićGordana08.07.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr