Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 0296163
OIB 56818026348
Naziv MARIS TRADE d.o.o.
Adresa sjedišta Korzo hrvatskih branitelja 56 51250 NOVI VINODOLSKI HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Korzo hrvatskih branitelja 56 51250 NOVI VINODOLSKI HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 762/2009
Datum upisa 19.11.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1684;Ur.br:526-05-01-01/2-09-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 13.11.2009
Telefon 051/245591
Fax 051/791418
E-mail maris.trade@ri.t-com.hr
Web www.maris-trade.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
762/2009KomadinaBiserka24.04.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz Zagreb d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr