Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 04527143
OIB 65227405326
Naziv PREMIUM SM d.o.o.
Adresa sjedišta Dubašljanska 76 51511 MALINSKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Dubašljanska 76 51511 MALINSKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 79/2016
Datum upisa 30.06.2016
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/157;URBR:526-05-01-01-01/2-16-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 14.06.2016
Telefon 051 858 364
Fax 051 858 359
E-mail info@premium-nekretnine.com
Web www.premium-nekretnine.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
71/2008MeštrovićSnježana29.09.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr