Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 04743067
OIB 94260457020
Naziv CASA VITA d.o.o.
Adresa sjedišta Ulica Murvi 78 52466 NOVIGRAD HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Ulica Murvi 78 52466 NOVIGRAD HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 163/2017
Datum upisa 29.12.2017
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA: UP/l-330-01/17-01/346; URBR: 526-01-01-01/4-17-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 19.12.2017
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
679/2009ŠverkoMiloš04.12.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr