Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 04952138
OIB 59848077542
Naziv GEOFLY & IMMOBILIEN d.o.o.
Adresa sjedišta Pehlin 6 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Pehlin 6 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 151/2018
Datum upisa 08.11.2018
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/I-330-01/18-01/385 URBROJ: 526-05-01-01-01/2-18-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 22.10.2018
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
178/2018DejanovićBranka14.09.2018
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr