Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 0844080
OIB 03550441322
Naziv OBZOR d.o.o.
Adresa sjedišta Lj.Posavskog 8D 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Lj.Posavskog 8D 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 111/2010
Datum upisa 21.05.2010
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1840;Ur.br:526-05-01-01/2-09-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 01.12.2010
Telefon 023/213292
Fax 023/213292
E-mail obzor.nekretnine@gmail.com
Web www.obzor-nekretnine.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
121/2010ZurakStoja19.10.2009
100/2015ZurakAnte28.05.2015
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr