Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1085603
OIB 42096966391
Naziv AREX d.o.o.
Adresa sjedišta Zagrebačka 15 10430 SAMOBOR HRVATSKA
Županija sjedišta ZAGREBAČKA
Adresa poslovanja Zagrebačka 15 10430 SAMOBOR HRVATSKA
Županija poslovanja ZAGREBAČKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 59/2012
Datum upisa 16.05.2012
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/12-01/113;Ur.Broj:526-05-01-01/2-12-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 09.05.2012
Telefon 01/3361030
Fax 01/3361030
E-mail arex@zg.t-com.hr
Web www.arex.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
471/2009PrevendarBoris03.04.2009
268/2018PrevendarSandra25.10.2018
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr