Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1341138
OIB 24231073943
Naziv NINA DOM d.o.o.
Adresa sjedišta Privlaka bb 23223 PRIVLAKA HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Privlaka bb 23223 PRIVLAKA HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 66/2009
Datum upisa 18.03.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/174;Ur.br:526-05-01-01/2-09-03
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 09.03.2009
Telefon 023/367594
Fax 023/367049
E-mail nina-dom@zd.htnet.hr
Web www.nina-dom.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
50/2009GrudičekMelita04.12.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr