Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1508644
OIB 40295081531
Naziv METROPOLA d.o.o. za trgovinu i usluge
Adresa sjedišta Preradovićeva 20 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Preradovićeva 20 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 298/2009
Datum upisa 11.05.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/625;Ur.br:526-05-01-01/2-09-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 27.04.2009
Telefon 01/2421977
Fax 01/2421977
E-mail info@metropola.hr
Web www.metropola.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
436/2009BilićDominka03.03.2009
68/2016Ivanković BeideckMaja23.03.2016
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr