Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1532251
OIB 31924781611
Naziv BEATUM d.o.o.
Adresa sjedišta Gradska vrata 32 52466 NOVIGRAD HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Gradska vrata 32 52466 NOVIGRAD HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 56/2009
Datum upisa 10.03.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/136;Ur.br:526-05-01-01/2-09-02
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 02.03.2009
Telefon 052/758170
Fax 052/758170
E-mail info@beatum.hr
Web www.beatum.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
104/2009KneževićZdravko01.09.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje, podružnica Pula


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr