Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1538900
OIB 07589380708
Naziv RUDIMENTUM d.o.o.
Adresa sjedišta Vinogradi 39 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Ulica Republike Austrije 7 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 312/2009
Datum upisa 15.05.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/768;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 27.04.2009
Telefon 01/3778981
Fax 01/5599708
E-mail rudimentum2@gmail.com
Web www.rudimentum.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
168/2009KrnićAlen23.01.2009
8/2012KrnićSonja22.04.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz Zagreb d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr