Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1706357
OIB 77148321177
Naziv EUROVILLA d.o.o.
Adresa sjedišta Berislavićeva 4 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Berislavićeva 4 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 103/2009
Datum upisa 06.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/299;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 25.03.2009
Telefon 01/4815111
Fax 01/4815112
E-mail dina@eurovilla.hr
Web www.eurovila.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
177/2009Mikulić KadoićMirjana27.01.2009
62/2016SerdarušićIvan Sergio23.03.2016
Osiguravateljsko društvo
  • HOK osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr