Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1758730
OIB 24059421894
Naziv OPERETA d.o.o.
Adresa sjedišta B.Magovca 63 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Ulica grada Vukovara 20 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 208/2009
Datum upisa 27.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/561;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 16.04.2009
Telefon 01/3820050
Fax 01/3664706
E-mail office@opereta.hr
Web www.opereta.hr
Agenti posrednika
«««12»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
360/2009VujovićBorislav29.09.2008
92/2016DevčićGoran25.11.2015
95/2016MikšićAntonija14.04.2014
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb
Podaci o poslovnicama
«««»»»
Adresa poslovniceTelefonFaxE-mailWeb
Trakoščanska 6 10000 ZAGREB


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr