Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1790927
OIB 54988721649
Naziv AEDIUM d.o.o.
Adresa sjedišta Vukovarska 26/4 20000 DUBROVNIK HRVATSKA
Županija sjedišta DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Adresa poslovanja Vukovarska 9 20000 DUBROVNIK HRVATSKA
Županija poslovanja DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 162/2009
Datum upisa 20.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/207;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 09.04.2009
Telefon 020/311344
Fax 020/311345
E-mail aedium@du.t-com.hr
Web www.real-estate-dubrovnik.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
262/2009BurazorMilena01.09.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d., filijala Dubrovnik


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr