Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1792415
OIB 64240260474
Naziv M.CHANAAN d.o.o.
Adresa sjedišta Istarskog razvoda 7 52440 POREČ HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Istarskog razvoda 7 52440 POREČ HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 98/2014
Datum upisa 22.09.2014
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Kl:UP/I-330-01/14-01/214;Ur.br:526-05-01-01-01/2-14-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 08.09.2014
Telefon +385 52 433 370
Fax 385 52 453 569
E-mail nekretnine@m-chanaan.hr
Web www.m-chanaan.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
115/2014BorkovićEkaterina07.07.2014
114/2014VukušićMiroslav07.07.2014
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr