Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1797875
OIB 00335331932
Naziv DOGMA NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Fiorella la Guardia 6 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Fiorella la Guardia 6 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 316/2009
Datum upisa 21.05.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/960;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 30.04.2009
Telefon 051/341080, 051/321085
Fax 051/330065, 051/321245
E-mail info@dogma-nekretnine.com
Web www.dogma-nekretnine.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
481/2009PapešBranko02.04.2009
43/2009OštarčevićDubravka03.12.2008
164/2016NikolajevNebojša04.07.2016
Osiguravateljsko društvo
  • UNIQUA OSIGURANJE d.d.
Podaci o poslovnicama
«««12»»»
Adresa poslovniceTelefonFaxE-mailWeb
Ulica Maršala Tita 179 51410
Janka Polića Kamova Tower center Rijeka 81a 51000 RIJEKA
Joakima Rakovca 2 52470 UMAG


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr