Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1896776
OIB 40664706628
Naziv NOVA PROJEKT d.o.o.
Adresa sjedišta Nedešćina 137A 52231 NEDEŠĆINA HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Zelenice 137/A 52220 LABIN HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 30/2012
Datum upisa 15.03.2012
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/300;Ur.Broj:526-05-01-01/2-12-6
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 02.03.2012
Telefon 052/851017
Fax 052/851019
E-mail nova.projekt@pu.t-com.hr
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
163/2011LiculValter25.10.2011
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr