Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1898426
OIB 81250737704
Naziv ŠIMIĆ DOM d.o.o.
Adresa sjedišta Bihaćka 2a 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Bihaćka 2a 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 186/2009
Datum upisa 22.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/512;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 15.04.2009
Telefon 021/317447
Fax 021/317448
E-mail info@simicdom.com
Web www.simicdom.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
335/2009ŠimićJosip13.02.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr