Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1901591
OIB 10064698373
Naziv PER TU d.o.o. za trgovinu i usluge
Adresa sjedišta Mikulići 142 D 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Mikulići 142 D 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 8/2011
Datum upisa 01.02.2011
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/14;Ur.br:526-05-01-01/2-11-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 24.01.2011
Telefon 091/5376595
Fax
E-mail info@per-tu.hr
Web www.per-tu.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
632/2009ŠipekValentina30.03.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz Zagreb d.d.
Podaci o poslovnicama
«««»»»
Adresa poslovniceTelefonFaxE-mailWeb
Trg Municipium Arbe 2 51280 RAB051/724131, 098/9246830051/724131 info-rab@per-tu.hr www.per-tu.hr


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr