Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1919903
OIB 67582845670
Naziv HISTRIA APART d.o.o.
Adresa sjedišta Dalmatinova 4 52100 PULA HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Dalmatinova 4 52100 PULA HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 3/2010
Datum upisa 05.01.2010
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1899;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 18.12.2009
Telefon 052/535259
Fax 052/535259
E-mail info@histria-apart.com
Web www.histria-apart.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
1076/2009KajićMarina19.10.2009
271/2018KajićBranislav25.10.2018
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr