Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1935895
OIB 71685047762
Naziv TERRA DALMATICA d.o.o.
Adresa sjedišta Obala hrvatske mornarice 1 22000 ŠIBENIK HRVATSKA
Županija sjedišta ŠIBENSKO-KNINSKA
Adresa poslovanja Obala hrvatske mornarice 1 22000 ŠIBENIK HRVATSKA
Županija poslovanja ŠIBENSKO-KNINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 467/2009
Datum upisa 02.06.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/761;Ur.br:526-05-01-01/2-09-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 27.04.2009
Telefon 022/213506
Fax 022/213506
E-mail info@terradalmatica.hr
Web www.terradalmatica.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
457/2009UnićŠime08.07.2008
213/2019VlaićAna25.11.2013
Osiguravateljsko društvo
  • Wiener osiguranje Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr