Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1950614
OIB 55584259662
Naziv ARX - PRIMUS d.o.o.
Adresa sjedišta Trg. J.Rakovca 7 52470 UMAG HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Trg. J.Rakovca 7 52470 UMAG HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 18/2008
Datum upisa 06.11.2008
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/08-01/81;Ur.broj:526-05-01-01/3-08-03
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 04.11.2008
Telefon 052/741422,091 193 9108
Fax 052/741422
E-mail info@arx-primus.hr,arxprimus@gmail.com
Web www.arx-primus.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
74/2008GospićSnježana01.09.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje, podružnica Pula


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr