Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1964178
OIB 96980860637
Naziv REBECCA d.o.o.
Adresa sjedišta Akvilejski prilaz 1 52100 PULA HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Akvilejski prilaz 1 52100 PULA HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 149/2010
Datum upisa 11.08.2010
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/10-01/272;Ur.br:526-05-01-01/3-10-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 28.07.2010
Telefon 052/350788
Fax 052/350788
E-mail agencija.rebecca@gmail.com
Web www.croatia-istra.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
93/2010TancicaSandra10.09.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz Zagreb d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr