Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1972740
OIB 31560172836
Naziv Obiteljska putovanja d.o.o.
Adresa sjedišta Grge Novaka 79 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja 15. studenog 1991. 3 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 74/2011
Datum upisa 09.06.2011
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/154;Ur.br:526-05-01-01/2-11-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 01.06.2011
Telefon 021 77 9999
Fax
E-mail sales@luxurycroatia.net
Web www.luxurycroatia.net
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
86/2011BojčićMarija21.03.2011
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr