Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1985493
OIB 23931056123
Naziv I.P.O.N. d.o.o.
Adresa sjedišta Križanićeva 4a 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Križanićeva 4a 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 508/2009
Datum upisa 05.06.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1262;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 29.05.2009
Telefon 051/372085
Fax 051/372085
E-mail nebojsa@ipon.hr
Web www.ipon.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
685/2009ŠimičićSanja26.01.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d., filijala Pula


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr