Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1992422
OIB 74579201861
Naziv COLLEGIUM d.o.o.
Adresa sjedišta Augustina Vivode 22 52470 UMAG HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Digitronska 5 52460 BUJE HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 95/2016
Datum upisa 19.09.2016
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/187;URBR:526-05-01-01-01/2-16-5
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 29.08.2016
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
139/2016MedicaNevio21.03.2011
Osiguravateljsko društvo
  • UNIQUA OSIGURANJE d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr