Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2029138
OIB 70815307357
Naziv Samobor nekretnine d.o.o.
Adresa sjedišta Gajeva 4a 10430 SAMOBOR HRVATSKA
Županija sjedišta ZAGREBAČKA
Adresa poslovanja Gajeva 4a 10430 SAMOBOR HRVATSKA
Županija poslovanja ZAGREBAČKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 3/2009
Datum upisa 12.01.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/08-01/166;Ur.br:526-05-01-01/3-08-02
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 16.12.2008
Telefon 01/3325390
Fax 01/3325392
E-mail mluksic@sanek.hr
Web www.sanek.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
4/2009LukšićMarijan27.10.2008
47/2015PerkovićKristina26.11.2014
98/2017VraneVedran30.03.2017
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr