Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2062852
OIB 68770135089
Naziv EUROPARTNER d.o.o.
Adresa sjedišta Istarskog razvoda 1 52440 POREČ HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Istarskog razvoda 1 52440 POREČ HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 28/2010
Datum upisa 01.02.2010
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1916;Ur.br:526-05-01-01/2-10-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 21.01.2010
Telefon 052/433268
Fax 052/433742
E-mail office@europartner.hr
Web www.europartner.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
8/2010MilošMara30.03.2009
117/2019KraljAna20.03.2019
232/2018LukićStjepan14.09.2018
Osiguravateljsko društvo
  • Generali osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr