Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 207632
OIB 58712356829
Naziv BIB d.o.o.
Adresa sjedišta Korzo 32/2 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Korzo 32/2 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 174/2009
Datum upisa 20.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/420;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 10.04.2009
Telefon 051/2136622
Fax 051/214824, 091/7376311
E-mail bib.nekretnine@gmail.com
Web www.bib.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
224/2009PiljićBoško27.02.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d., filijala Pula


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr