Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2078864
OIB 30578930103
Naziv ANTE DIEM d.o.o.
Adresa sjedišta Put Bedema 3 21222 MARINA HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Put Bedema 3 21222 MARINA HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 763/2009
Datum upisa 20.11.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1790;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 16.11.2009
Telefon 021/796158
Fax 021/796178
E-mail info@ante-diem.com
Web www.ante-diem.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
1030/2009JelićStefan19.10.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz Zagreb d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr