Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2086441
OIB 27757127846
Naziv HABITARE d.o.o.
Adresa sjedišta Mate Vlašića 20 52440 POREČ HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Mate Vlašića 20 52440 POREČ HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 1/2008
Datum upisa 11.09.2008
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa: UP/I-330-01/08-01/37;Ur.broj:526-05-01-01/3-08-02
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 03.09.2008
Telefon 052/433801
Fax
E-mail info@habitare.hr
Web www.habitare.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
5/2008SimonettiVišnja03.07.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Triglav osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr