Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2101793
OIB 73061036630
Naziv CONSIDO d.o.o.
Adresa sjedišta Ivana Žorža 60 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Ive Marinkovića 2a 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 117/2014
Datum upisa 18.11.2014
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/14-01/241;Urbr:526-05-01-01-01/2-14-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 04.11.2014
Telefon 051/504699
Fax 051/504691
E-mail consido@consido.hr
Web www.consido.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
132/2014MatoševićSanda17.09.2014
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr