Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2147149
OIB 26559784074
Naziv IMMOBILIUM ET MOBILIUM d.o.o.
Adresa sjedišta Trumbićeva Obala 13 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Trumbićeva Obala 13 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 325/2009
Datum upisa 21.05.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1018;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 30.04.2009
Telefon 021/341044
Fax 021/341043
E-mail info@immo.com.hr
Web www.immo.com.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
255/2009GajMarko01.12.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr