Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2156113
OIB 54390202190
Naziv AS Nekretnine d.o.o.
Adresa sjedišta Lubanjski uspon 4 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Osječka 4 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 97/2009
Datum upisa 27.03.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/270;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 20.03.2009
Telefon 051/222442
Fax 051/222442
E-mail info@asnekretnine.com
Web www.asnekretnine.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
66/2009MavrinacDinko01.12.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz Zagreb d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr