Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2158973
OIB 10200817577
Naziv ROZGA d.o.o.
Adresa sjedišta Balančane 14 21220 TROGIR HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Ulica Petra Šegedina 1 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 135/2009
Datum upisa 16.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/475;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 07.04.2009
Telefon 091/2500730
Fax tel: 021 456 344
E-mail info@ekspert-nekretnine.com
Web www.ekspert-nekretnine.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
192/2009RozgaGoran01.12.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Wiener osiguranje Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr