Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2173786
OIB 78191049229
Naziv DELTA CENTAR d.o.o.
Adresa sjedišta Braće Domany 2 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Ignjata Đorđića 6 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 475/2009
Datum upisa 02.06.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1144;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 13.05.2009
Telefon 01/4817794
Fax 01/4817794
E-mail kontakt@deltacentar-nekretnine.hr
Web www.deltacentar-nekretnine.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
645/2009ČerneIgor03.04.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz Zagreb d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr