Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2184621
OIB 73801435473
Naziv RAPIDUS d.o.o.
Adresa sjedišta Istarska 9 52465 TAR HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Istarska 9 52465 TAR HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 159/2009
Datum upisa 20.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/488;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 09.04.2009
Telefon 052/443404
Fax
E-mail info@rapidus-tar.hr
Web www.rapidus-tar.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
300/2009ĐačićVesna28.01.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr