Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2211386
OIB 05666648967
Naziv VITUS d.o.o.
Adresa sjedišta Sveti Vid Miholjice 124/C 51511 MALINSKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Sveti Vid Miholjice 124/C 51511 MALINSKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 152/2009
Datum upisa 20.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/476;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 14.04.2009
Telefon 051/858405
Fax 051/858428
E-mail vitus@ri.t-com.hr
Web www.vitus.hr
Agenti posrednika
«««12»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
157/2009MaračićIvan04.12.2008
42/2010DrinjakŽeljka24.02.2009
12/2016MaračićGregor25.11.2015
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr