Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2218755
OIB 74143208745
Naziv DOM EKSPERT d.o.o.
Adresa sjedišta Varaždinska 111 10360 SESVETE HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Varaždinska 111 10360 SESVETE HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 123/2009
Datum upisa 10.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/296;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 02.04.2009
Telefon 01/2013007
Fax 01/2013003
E-mail info@domekspert.hr
Web www.domekspert.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
200/2009ČikićIvana26.01.2009
155/2014JelečevićAna04.03.2014
Osiguravateljsko društvo
  • Wiener osiguranje Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr