Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2236079
OIB 41151401549
Naziv KORČULA PROJEKTI d.o.o.
Adresa sjedišta Žrnovo 187 20275 ŽRNOVO HRVATSKA
Županija sjedišta DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Adresa poslovanja Trg Kralja Tomislava 4 20260 KORČULA HRVATSKA
Županija poslovanja DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 131/2011
Datum upisa 25.11.2011
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/257;Ur.br:526-05-01-01/2-11-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 02.11.2011
Telefon 020/711100
Fax 020/711100
E-mail dario@korculaprojekti.com
Web www.korculaprojekti.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
759/2009CocovićDario21.04.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d., filijala Dubrovnik


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr