Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2374269
OIB 45706826253
Naziv KOSMOS NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Josipa Predovca 18 10370 DUGO SELO HRVATSKA
Županija sjedišta ZAGREBAČKA
Adresa poslovanja Josipa Predavca 18 10370 DUGO SELO HRVATSKA
Županija poslovanja ZAGREBAČKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 533/2009
Datum upisa 09.06.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1170;Urbroj:526-05-01-01/2-09-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 25.05.2009
Telefon 01/2750937
Fax
E-mail kosmos.nekretnine@gmail.com
Web www.kosmos-nekretnine.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
538/2009PekezMara02.04.2009
499/2009PekezDejan02.04.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr