Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2451492
OIB 41550729790
Naziv HABITATOR NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Milutina Barača 5 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Krešimirova 12a 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 656/2009
Datum upisa 14.08.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1481;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 23.07.2009
Telefon 051/499800
Fax 051/499801
E-mail info@remax-centarnekretnina.hr
Web www.remax-centarnekretnina.hr
Agenti posrednika
«««12»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
678/2009TarleNeven21.04.2009
261/2009MagašićLjiljana01.12.2008
153/2014JerkićVjeran17.05.2011
Osiguravateljsko društvo
  • KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr