Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2454777
OIB 46098702670
Naziv DUOS d.o.o.
Adresa sjedišta Jose Markova 1 22243 MURTER HRVATSKA
Županija sjedišta ŠIBENSKO-KNINSKA
Adresa poslovanja Jose Markova 1 22243 MURTER HRVATSKA
Županija poslovanja ŠIBENSKO-KNINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 65/2015
Datum upisa 20.07.2015
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/13-01/162;Urbr:526-04-01-01-01/4-13-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 04.07.2013
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
85/2015BašićPaulo23.10.2012
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr