Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2546302
OIB 27071764184
Naziv P.M.C. 2009 d.o.o.
Adresa sjedišta Gajeva 18 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Križeva 19 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 51/2011
Datum upisa 10.05.2011
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/116;Ur.br:526-05-01-01/2-11-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 02.05.2011
Telefon 098/826327
Fax
E-mail info@croatiapropertysales.com
Web www.croatiapropertysales.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
29/2011MoračaMario24.01.2011
Osiguravateljsko društvo
  • KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr