Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2611236
OIB 00108898779
Naziv SMART IMMOBILIE d.o.o.
Adresa sjedišta Maršala Tita 75/I 51410 OPATIJA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Maršala Tita 75/I 51410 OPATIJA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 110/2010
Datum upisa 18.05.2010
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/10-01/170;Ur.br:526-05-01-01/2-10-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 10.05.2010
Telefon 051/276571
Fax 051/276571
E-mail sanela@smart-invest.hr
Web www.smart-invest.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
18/2008MandićMilan08.07.2008
36/2017KalenderEkaterina16.01.2017
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr