Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2690730
OIB 46688992812
Naziv AURO DOMUS d.o.o.
Adresa sjedišta Vjekoslava Spinčića 3/2 51410 OPATIJA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Popovićev put 2 d. 51211 MATULJI HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 52/2017
Datum upisa 10.04.2017
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/17-01/78; URBR: 526-05-01-01-01/2-17-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 22.03.2017
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
63/2017DessardoArmin02.07.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr