Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2707942
OIB 60555056434
Naziv ČIOVO NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Pantan 1 21220 TROGIR HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Pantan 1 21220 TROGIR HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 30/2011
Datum upisa 21.03.2011
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/46;Ur.br:526-05-01-01/2-11-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 10.03.2011
Telefon 021/796098
Fax 021/796098
E-mail exclusive@remax.com
Web www.remax.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
557/2009LučićMilorad30.10.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr