Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2716259
OIB 84158515347
Naziv IMMO-NOVA d.o.o.
Adresa sjedišta Cesta 43. Istarske divizije 2 51211 MATULJI HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Cesta 43. Istarske divizije 2 51211 MATULJI HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 18/2011
Datum upisa 25.02.2011
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/35;Ur.br:526-05-01-01/2-11-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 17.02.2011
Telefon 051/277044
Fax 051/277045
E-mail info@immo-nova.com
Web www.immo-nova.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
20/2011StipišićIstok-Mladen29.11.2010
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr