Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2738996
OIB 31810994941
Naziv TRACTATIO d.o.o.
Adresa sjedišta Carlo d'Ambrosio 4 52466 NOVIGRAD HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Carlo d'Ambrosio 4 52466 NOVIGRAD HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 120/2013
Datum upisa 25.11.2013
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/13-01/278;Ur.br:526-04-01-01-01/4-13-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 14.11.2013
Telefon 099/6591 550
Fax 052/726 862
E-mail info@tractatio.eu
Web www.tractatio.eu
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
150/2013StabileManuel18.03.2013
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr